Tuyển dụng

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự sát hạch vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải An Giang

Thứ Hai, 27/11/2023, 09:57 GMT+7

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 và tài liệu ôn tập - Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải An Giang
Các bài đã đăng
Trang 1 / 3