Tin tuyển dụng viên chức 2023

Thứ Sáu, 13/10/2023, 14:22 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải An Giang đã có Công văn số 280/CVHHAG-TCHC ngày 13/10/2023 về việc tuyển dụng viên chức năm 2023.

Cảng vụ Hàng hải An Giang thông báo để các cá nhân biết, đăng ký dự tuyển.

Vui lòng xem tập tin đính kèm.