BAN LÃNH ĐẠO

 

  1. Ông Võ Quang Vinh, Bí thư chi bộ - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải An Giang.

  2. Ông Huỳnh Chí Thanh, Chủ tịch công đoàn – Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải An Giang.