Thông báo triệu tập thí sinh tham dự sát hạch vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải An Giang

Thứ Hai, 27/11/2023, 09:57 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải An Giang thông báo về việc triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2 và danh mục tài liệu tham khảo dùng cho xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải An Giang năm 2023.

Thí sinh chủ động rà soát, kiểm tra lại các thông tin cá nhân trong danh sách trích ngang nêu ở Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-CVHHAG ngày 24/11/2023 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải An Giang, nếu phát hiện sai lệch thông tin thì kịp thời báo với Hội đồng xét tuyển trước ngày 05/12/2023 để điều chỉnh cho phù hợp.

Thời gian làm thủ tục xét tuyển: 07 giờ 30 phút ngày 11/12/2023.

Địa điểm tổ chức xét tuyển: Trụ sở Cảng vụ Hàng hải An Giang - Quốc lộ 91, phường Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thí sinh có mặt tại địa điểm tổ chức xét tuyển để làm thủ tục: Xem số báo danh và nghe phổ biến Nội quy xét tuyển viên chức.

Thí sinh đến dự xét tuyển phải mang theo Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân (hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác).

Trân trọng thông báo./.