STT
Tên văn bản
Tải về
Triển khai Thông tư 20/2023/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 của Chính phủ
Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021
Thông tư số 19/2021/TT-BGTVT ngày 14/09/2021 của Bộ Giao thông Vận tải
Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải thủy nội địa
Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động hàng hải
Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
Nghị định 28/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
Thông tư số 03/2020/TT-BGTVT
Thông tư số 37/2018/TT-BLĐTBXH
Thông tư số 01/2020/TT-BGTVT
Nghị định số 48/2020/NĐ-CP
Nghị định số 142/2017/NĐ-CP
Thông tư quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn
Trang 1 / 2