THÔNG BÁO HÀNG HẢI: Về khu vực hạn chế lưu thông của luồng hàng hải và khu vực nhận chìm tại vùng biển Trà Vinh từ ngày 16/9/2023 đến khi có Thông báo mới thay thế

Thứ Ba, 19/09/2023, 08:22 GMT+7