Rà soát, cập nhật thông tin các tài khoản khai báo thuyền viên xuống, rời tàu.

Thứ Tư, 25/05/2022, 08:44 GMT+7