Tăng cường công tác đảm bảo An toàn - An ninh hàng hải đối với các tàu Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế nhất là các tàu đi qua vùng biển Sulu - Celebes

Tăng cường công tác đảm bảo An toàn - An ninh hàng hải đối với các tàu Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế nhất là các tàu đi qua vùng biển Sulu - Celebes

Chủ Nhật, 31/03/2019, 16:03 GMT+7

Tăng cường công tác đảm bảo An toàn - An ninh hàng hải đối với các tàu Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế nhất là các tàu đi qua vùng biển Sulu - Celebes (Nam Philipine và Đông Sabah).