Thông báo v/v tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải An Giang năm 2019

Thứ Ba, 01/10/2019, 13:42 GMT+7

Thông báo v/v tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải An Giang năm 2019.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/10/2019 - 30/10/2019.

Địa điểm nhận hồ sơ: Trụ sở Cảng vụ Hàng hải An Giang, Quốc lộ 91, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.