Khu neo đậu - chuyển tải

Chủ Nhật, 31/03/2019, 16:44 GMT+7

STT

Khu neo đậu chuyển tải

Cơ quan, doanh nghiệp đầu tư quản lý

Số điểm neo đậu

Cỡ tàu tiếp nhận

Thời gian công bố

Thời hạn được phép hoạt động

Ghi chú

1

Khu neo đậu, chuyển tải thượng lưu và hạ lưu Cảng Mỹ Thới

Cảng vụ Hàng hải An Giang

06

7.000 - 10.000 DWT

16/09/2008

 

 

 

 

Các bài đã đăng