Ban Lãnh Đạo Cảng vụ HH An Giang

Chủ Nhật, 31/03/2019, 15:23 GMT+7

BAN LÃNH ĐẠO

 

  1. Ông Võ Quang Vinh, Bí thư chi bộ - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải An Giang.

  2. Ông Huỳnh Chí Thanh, Chi ủy viên chi bộ - Chủ tịch công đoàn – Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải An Giang.